Kiedy składać pisma o odszkodowanie powypadkowe

Jeżeli dana osoba jest ofiarą wypadku drogowego, można dochodzić odszkodowania za szkodę wyrządzoną tej osobie. Odszkodowanie powypadkowe to może obejmować płatność pieniężną z tytułu „utraty konsorcjum”, która odnosi się do szkód wyrządzonych w stosunkach osobistych/rodzinnych w wyniku wypadku samochodowego. Sąd Najwyższy stwierdził obecnie, że odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego może zostać przyznane nie tylko współmałżonkowi, ale także dzieciom i rodzicom ofiary wypadku.
Które prawo zapewnia odszkodowanie powypadkowe za wypadek komunikacyjny?
W Indiach prawem regulującym pojazdy silnikowe jest ustawa o pojazdach silnikowych z 1988 r.
Zgodnie z art. 161 ustawy rząd centralny zapewnia odszkodowanie w przypadku wypadku drogowego spowodowanego przez wypadek drogowy. Jeśli dana osoba zginie w wyniku wypadku samochodowego, rząd przyznaje jako odszkodowanie kwotę w wysokości co najmniej dwóch lakh rupii. Jeśli dana osoba odniesie poważne obrażenia w wyniku wypadku samochodowego, w ramach którego uciekł, wypłacane jest odszkodowanie powypadkowe w wysokości co najmniej pięćdziesięciu tysięcy rupii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery + 12 =